Kontakt

AB Svensk Filmindustri

Postadress
Box 7200
103 88 Stockholm

Besöksadress:
Sveavägen 56
111 34 Stockholm

Tel växel: 08-409 188 00
E-post: helena.stenberg@sfstudios.se

Registrera dig här